Jakie informacje powinna zawierać ekspertyza kominiarska?

Drożne i szczelne przewody kominowe to niezmiernie istotna kwestia, której zaniedbanie może doprowadzić do tragedii. Wszelkie nieprawidłowości mogą spowodować wybuch lub pożar. Ekspertyzy kominiarskie w normalnym użytkowaniu obiektów budowlanych nie są wymagane przez Prawo Budowlane. Jednak każdy budynek powinien posiadać aktualny projekt, w tym instalacji kominowych. Czym jest opinia kominiarska, co powinna zawierać i dlaczego jest tak istotna?

Kiedy trzeba wykonać ekspertyzę i kto ją sporządza?

Ekspertyzę kominiarską całego budynku lub pionu należy wykonać w sytuacji, gdy poprzedni projekt się zgubił. Koniecznością jest jej przygotowanie w przypadku nowych obiektów, które mają być oddane do użytku. Warto też skorzystać z takiej usługi, gdy do przewodów kominowych zostanie podłączone nowe urządzenie lub gdy planowana jest ich modernizacja. Wiele osób decyduje się na wykonanie ekspertyzy kominiarskiej również w przypadku sprzedaży bądź kupna domu. Przygotowuje się ją także w przypadku podejrzeń o samowolkę budowlaną. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby, które posiadają kwalifikacje mistrzowskie w rzemiośle kominiarskim. Mogą ją wykonywać również osoby posiadające uprawnienia budowlane właściwej specjalizacji, czyli w tym przypadku odniesione do przewodów kominiarskich oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Co powinna zawierać ekspertyza kominiarska?

Opinia dostarcza wielu informacji na temat przewodów kominowych. Ważna jest jednak nie tylko kontrola samego komina, ale także elementów, takich jak nasady kominowe, ławy kominowe, drzwiczki i wentylacja. Ekspertyza kominiarska powinna zawierać informacje dotyczące długości przewodów kominowych, przekrojów poprzecznych pionów kominowych, opis usterek z dokładnym ich umiejscowieniem, rzut dachu z numeracją kominów/pionów, wydajność w chwili i warunkach pomiaru oraz nagrania wideo przekroju przewodów kominowych na całej ich długości. Ekspertyza kominiarska powinna określać stan techniczny elementów objętych kontrolą – przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z dodatkowymi urządzeniami. Musi zawierać informację o ich drożności i szczelności, czy w przewodach jest odpowiedni ciąg, czy są one odpowiednio wyczyszczone. Ponadto musi określać rozmiar zużycia lub uszkodzenia tych elementów, wskazywać zakresu robót remontowych i kolejność ich wykonywania. W ekspertyzie musi znaleźć się ocena możliwości użytkowania budynku ze względu na prawidłowe przewody kominowe zapewniające odpowiednią ochronę przeciwpożarową.