Usługi kominiarskie

Świadczę kompleksowe usługi kominiarskie. Doskonale wiem, jak ważne jest regularne czyszczenie kominów i kontrolowanie ich stanu. Nieodpowiednia eksploatacja może bowiem prowadzić do problemów ze spalaniem, zwiększenia kosztów ogrzewania czy nawet zaczadzenia. Tego większość z nas chciałaby uniknąć, dlatego usługi kominiarskie i czyszczenia kominów świadczę dla klientów z Mazowsza i Puław, w tym z Żyrardowa, Radomia i Piaseczna. By spełniał swoje zadanie, komin musi również mieć odpowiednią średnicę. Gdy dodatkowo jest on nieszczelny, wykonuje się usługę zwaną frezowaniem kominów, którą także przeprowadzam w ramach mojej działalności.


Ponadto prowadzę kontrole przewodów kominowych i szczelności urządzeń instalacji gazowej. Montuję również nasady kominowe i zabezpieczenia przed ptactwem.

 

 

Jak często należy czyścić komin?

Obowiązkiem każdego właściciela albo zarządcy domu jest pilnowanie, aby komin był wyczyszczony. To wymóg wynikający z przepisów i troski o Państwa bezpieczeństwo. Usługi kominiarskie są więc niezbędne przynajmniej raz w roku. Dodatkowo w przypadku użytkowania przewodów spalinowych, przeglądy należy wykonywać dwa razy w roku, natomiast przy dymowych nawet cztery. Z mojej strony zalecam, aby usługi kominiarskie były zlecane przed sezonem grzewczym, bowiem gdy spadnie śnieg, wówczas dostanie się do komina będzie utrudnione. Dzięki temu będą mieć Państwo całkowitą pewność, że instalacja jest sprawna i można bez obaw ogrzewać budynek wraz z nadejściem niskich temperatur.

 

 

Co mówią przepisy?

Dbanie o kominy to oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Gdyby bowiem doszło do pożaru wywołanego niedrożnością przewodów, a właściciel lub zarządca nie posiadałby oświadczenia potwierdzającego wykonanie takiej kontroli, wówczas utrudnione byłoby ubieganie się o ubezpieczenie.


Jeśli są Państwo zainteresowani usługami kominiarskimi i czyszczeniem kominów, zachęcam do kontaktu z moją firmą.