Jakie uprawnienia musi posiadać kominiarz?

Aby zostać  kominiarzem niezbędne jest nie tylko dobre zdrowie, skrupulatność, poczucie odpowiedzialności i brak lęku wysokości, lecz również konieczne jest posiadanie specjalnych uprawnień. Z naszego wpisu dowiesz się, jak je zdobyć, na czym polegają oraz jakie są obowiązki kominiarza.

Jak zostać kominiarzem?

Istnieją dwie drogi do zawodu kominiarza, a tym samym zdobycia odpowiednich uprawnień. Pierwsza to ukończenie szkoły o profilu kominiarskim. Po zakończeniu edukacji, uczniowie szkoły odbywają praktyki. Po odbyciu praktyk przystępują do egzaminu czeladniczego. Po pozytywnym wyniku, absolwenci szkoły kominiarskiej mogą pracować w zawodzie. Innym sposobem zdobycia uprawnień kominiarskich jest odbycie praktyki u mistrza kominiarstwa, która trwa trzy lata. Po trzech latach zdaje się egzamin czeladniczy, uprawniający do wykonywania zawodu. Jeśli czeladnik jest zainteresowany dalszym rozwojem kariery kominiarskiej, po sześciu latach można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Jak przebiega egzamin?

Przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów na kominiarza zajmuje się Izba Rzemieślnicza. Egzamin składa się z dwóch części:

  • teoretycznej, czyli testu i rozmowy,
  • praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczniowie odpowiadają na pytania z zakresu rachunkowości, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa pracy oraz zasad ochrony środowiska. Pytania egzaminacyjne dotyczą także sposobu prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej. Po pierwszej części teoretycznej, składającej się z siedmiu pytań na każde zagadnienie, przychodzi czas na rozmowę. Egzaminowany zostaje odpytany z wiedzy na temat technologii, maszynoznawstwa oraz materiałoznawstwa. Podczas części praktycznej przyszły kominiarz natomiast wykonuje zadania, powierzone przez komisję. Pracownicy naszej firmy to osoby, które zdobyły odpowiednie uprawnienia i mogą pochwalić się stopniem mistrza kominiarskiego, dlatego też gwarantujemy Państwu najwyższą jakość świadczonych wszechstronnych usług kominiarskich.

Do czego upoważniają zdobyte uprawienia?

Zdobyte uprawnienia upoważniają do wykonywania obowiązków, spoczywających na kominiarzach, czyli przede wszystkim do kontrolowania przewodów kominowych, w tym sprawdzania stanu ich drożności, oceny stanu kratek wentylacyjnych oraz weryfikacji prawidłowej cyrkulacji powietrza. Po przeprowadzeniu kontroli uprawniony do tego kominiarz wypełnia protokół, sporządza szkic przewodów kominowych i nanosi na niego oznaczenia drożności. Warto rozważyć karierę w tym zawodzie, gdyż kominiarze posiadają duże możliwości zatrudnienia.