Kiedy ekspertyza kominiarska jest konieczna?

Kominiarz na placu budowy? To dla niektórych pewnie niedorzeczność. Jednak jego obecność w pewnych sytuacjach jest niezbędna, aby przeprowadzić inwestycję zgodnie z obowiązującym prawem. Czy wiecie jakie elementy powinna zawierać ekspertyza budowlana? Jako kominiarze nierzadko spotkaliśmy się, że klienci mylą opinię kominiarską z ekspertyzą kominiarską. Dziś chcielibyśmy pomóc wam poprawnie stosować oba pojęcia, poprzez wyjaśnienie czym jest ekspertyza kominiarska? Dlaczego i kiedy jest wymagana?

Czym jest ekspertyza kominiarska?

Ekspertyza kominiarska (ekspertyza przewodów kominowych), to dokument, który ma na celu skontrolowanie stanu przewodów kominowych. Ma ona określić, czy nie występują żadne błędy, odchylenia, mogące stwarzać zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, czy też mogące stać się przyczyną pożaru.

Kontrola kominiarska obejmuje kilka etapów. To pozwala określić poprawność wystawionego dokumentu. Każda ekspertyza przewodów kominowych powinna obejmować:

  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów kominowych,

  • sprawdzenie szczelności i drożności przewodów kominowych,

  • sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wentylacji nawiewno – wywiewnej,

  • pomiar przepływu powietrza.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza kominiarska?

Istnieje wiele sytuacji, w których konieczna jest ekspertyza kominiarska. Ma ona na celu potwierdzić możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. To ona określa właściwe funkcjonowanie przewodów kominowych i elementów technicznych urządzeń grzewczo-kominowych. Dokument ten niekiedy potrzebny jest na potrzeby rozdzielni gazu w domach wielorodzinnych. Jest konieczny w sytuacji, kiedy zauważyliśmy cofanie się do mieszkania różnych zapachów czy też spalin, czy też na ścianie zaobserwowaliśmy mokry naciek. Każde rozszczelnienie komina spalinowego, wentylacyjnego może być niebezpieczne w skutkach. Ekspertyzę kominiarską zaleca się również w mniej przyjemnych okolicznościach. Mianowicie, gdy doszło do samozapłonu nagromadzonej sadzy szklistej w kominie, której konsekwencją były pęknięcia wzdłużnych ścian komina. Dopóki nie przeprowadzi się ekspertyzy przewodów kominowych w budynku, jest całkowity zakaz używania instalacji grzewczej.

Najdrastyczniejszym przypadkiem, będącym wskazaniem do przeprowadzenia ekspertyzy kominiarskiej jest sytuacja zaczadzenia. Nawet jeśli nikt nie zginął, konieczne jest ustalenie przyczyn wypadku. Należy określić działania mające na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania przewodów kominiarskich.

A co z opinią kominiarską?

Najprościej zapamiętać naszym zdaniem, taką zależność. Ekspertyza kominiarska będzie potrzebna, gdy chcemy wykryć błędy w przewodach kominiarskich mogące zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców. Gdy np. chcemy sprawdzić, czy dawno nieużywany kominek nadal działa poprawnie. To dokument niezbędny w razie wystąpienia problemów z przewodami, pożaru celem otrzymania odszkodowania od ubezpieczalni. Do wykonania ekspertyzy kominiarskiej zmusza właścicieli obiektów budowlanych prawo. Musi być ona przeprowadzana co najmniej raz w roku.

Opinii kominiarskiej potrzeba w momencie remontu domu, wymiany pieca centralnego ogrzewania. Będzie ona potrzebna również w przypadku przeniesienia kotła w inne miejsce. Jest to więc dokument ukazujący miejsce podłączenia pieca centralnego ogrzewania, kotła gazowego lub olejowego, kominka, tzw. kozy lub wentylacji.