Niebezpieczeństwa związane z niedrożnością komina

Niedrożność komina prowadzić może do zatrucia się czadem przez jego użytkowników, co z kolei skutkować może nawet śmiercią. Ponadto zapalenie się sadzy, zalegającej w przewodach kominowych, powoduje pęknięcie komina i prowadzi do pożaru całego budynku. Ogień bardzo szybko zaczyna obejmować drewniane części konstrukcyjne dachu oraz inne materiały palne. Dlatego przewody trzeba regularnie kontrolować oraz czyścić, a przede wszystkim nie doprowadzać do ich niedrożności. Sprawdź w naszym wpisie, dlaczego przewody kominowe się zatykają.

Sprawdź, czy na twoim kominie nie ma… gniazda

Bardzo często winnymi niedrożnych przewodów kominowych są ptaki, które wiją swoje gniazda na kominach, przede wszystkim jesienią i zimą. Aby nie musieć gniazda usuwać, warto zawczasu zamontować na nim specjalną siatkę, która uniemożliwi uwicie na kominie gniazda przez ptactwo. Jeśli nie ono jest przyczyną niedrożności, sprawdź, czy od komina nie odpada gruz, który blokuje przewód.

Przyczyną niedrożności komina jest zalegająca w nim sadza

Najczęstszą przyczyną niedrożności komina jest jednak zalegająca w nim sadza, która gromadzi się na wewnętrznych ścianach przewodu kominowego. W trakcie spalania powstają zanieczyszczenia, które następnie łączą się ze skroploną parą wodną. W efekcie tworzy się smolista substancja, zapalająca się na pod wpływem wysokiej temperatury. Czarny, twardy osad odpowiada za stopniowe zmniejszanie się światła w przewodzie kominowym, blokując go. Dlatego co najmniej dwa razy do roku zleć czyszczenie przewodów kominowych naszym fachowcom.

Niedrożność komina może wynikać z jego nieprawidłowej konstrukcji

Często zdarza się także, że niedrożność przewodów kominowych jest wynikiem wadliwej konstrukcji komina i zbyt małego rozmiaru jego średnicy, która nie odprowadza spalin. Do przewodów kominowych nie należy także podłączać urządzeń o zbyt dużej mocy.

W zakres naszych usług wchodzi również frezowanie kominów, montaż wkładów kominowych, szlamowanie kominów oraz zabezpieczanie ich przed ptactwem.